Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Na podstawie art. 15 ust. 5a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej publikujemy załącznik Nr 1 do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

PROGRAM KADENCYJNY
1. Organizowanie imprez kulturalnych: spektakli, koncertów, wystaw, prezentacji filmów.
2. Organizowanie obchodów świąt narodowych oraz uroczystości gminnych.
3. Prowadzenie zespołów, kółek artystycznych oraz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
4. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
5. Zorganizowanie/ zapewnienie możliwości spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w Instytucji (GOKSiR i ODZM) w godzinach popołudniowych i soboty.
6. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru.
7. Rozpatrywanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
8. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury.
9. Prowadzenie stałych zajęć sportowych i rekreacyjnych.
10. Organizowanie imprez sportowych – zawody, turnieje, itp.
11. Organizowanie obozów sportowych, zielonych szkół, itd.
12. Organizowanie działań związanych z rozwojem turystyki na terenie gminy.
13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami propagującymi sport i turystykę.
14. Wykorzystanie bazy sportowej i turystycznej w celach promocyjnych jednostki i gminy.
15. Oznakowanie i renowacja ścieżek i szlaków na terenie gminy.
16. Współpraca z instytucjami kultury i sportu działającymi w regionie.
17. Organizacja innych imprez nie wymienionych w programie kadencyjnym.

załącznik nr 1

Możesz również polubić…

Skip to content