Działalność

ODZM - Muzeum w Mielniku

Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku (ODZM) jest oddziałem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku. To nowocześnie przebudowany, a jednocześnie stylowy obiekt po dawnym kinie „Górnik”. Budynek usytuowany jest w centrum Mielnika, przy ul. Brzeskiej 71. Obok znajduje się przystanek autobusowy oraz duży funkcjonalny parking samochodowy i autobusowy.

Przy ODZM wybudowano Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR), które jest przystankiem na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. Przed budynkiem widnieje posąg – ławeczka z podobizną króla Aleksandra Jagiellończyka, historycznie związanego z Mielnikiem. Wewnątrz znajdują się sale wystawiennicze oraz Punkt Informacji Turystycznej.

Celem działalności ODZM jest gromadzenie pamiątek, źródeł historycznych na temat Ziemi Mielnickiej, a przede wszystkim zamieszkujących ją osób. Istotnym zadaniem jest popularyzacja wiedzy na temat tej przeszłości nie tylko wśród mieszkańców Naszej Gminy ale również jej gości. Ośrodek prowadzi również szeroką działalność z zakresu popularyzacji kultury i sztuki.

W Muzeum organizowane są: wystawy malarstwa, fotografii, wernisaże, koncerty, uroczystości z okazji świąt państwowych, spotkania autorskie, konferencje. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów ODZM rozszerzyło swoja ofertę o sprzedaż pamiątek, wynajem sal oraz lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży. Obecnie Muzeum ma w swoich zbiorach m.in. kolekcję 69 prac wybitnego twórcy sztuki współczesnej – pana Henryka Musiałowicza oraz stale rosnącą kolekcję pamiątek związanych z przeszłością Ziemi Mielnickiej. Pracownicy ODZM opiekują się także strojami i rekwizytami z filmów: „Ogniem i Mieczem”, „1920. Bitwa Warszawska”, „Stara Baśń. Kiedy Słońce było bogiem”. Zostały one przekazane Gminie Mielnik przez studio filmowe ZODIAK – Jerzy Hoffman Film Production.

Skip to content