Kategoria: Konwersja cyfrowa domów kultury

Cyfrowy GOKSiR Mielnik

Prezentujemy sprzęt zakupiony w ramach realizacji projektu pn.”Cyfrowy GOKSiR Mielnik”, na który Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku otrzymał dofinansowanie w kwocie 164 000 zł w ramach projektu pn. Konwersja cyfrowa domów...

Konwersja cyfrowa domów kultury

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Informujemy, że wniosek Gminnego...

Skip to content