Historia

Za pierwszą instytucję kultury działającą na terenie gminy Mielnik, a w pewnym sensie za poprzedniczkę GOKSiR, uznać można drewnianą remizę strażacką oddaną do użytku w 1936 r. Znajdowała się ona w parku na rogu ul. Brzeskiej oraz ul. Plac Kościuszki, obok budynku synagogi (dzisiejszej galerii VAVA). Odbywały się w niej zabawy taneczne, a nawet wystawiono sztukę „Szewcy” Witkacego. W roku 1940 została ona zlikwidowana podczas pacyfikacji całego Mielnika przez Sowietów.

W 1948 roku utworzono pierwszą w Mielniku Gminną Bibliotekę Publiczną. Znajdowała się ona wówczas w budynku przy ul. Plac Kościuszki, i była przez długie lata jedyną sformalizowaną instytucją kultury na terenie całej gminy Mielnik.

Już po II wojnie światowej – w 1954 roku,w miejscu gdzie obecnie znajduje się siedziba Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku, przy ul. Brzeskiej powstało drewniane kino. Wówczas ono było ważnym miejscem kulturalnym na mapie Mielnika. W 1975 roku oddano do użytku nowy, murowany budynek, który zastąpił ten dawny, drewniany. Kino przyjęło też nową nazwę „Górnik” (w Mielniku działa do dziś odkrywkowa kopalnia kredy).

Otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury w Mielniku w 1988 r.W latach 1968-1978 w Mielniku funkcjonowała kolejna świetlica, usytuowana na rogu ul. Brzeskiej i Królewskiej (wówczas ul. 1-go maja). W roku 1988 oddany został do użytku budynek przy ul. Zaszkolnej 1, gdzie ulokowano Gminny Ośrodek Kultury. Budynek ten stanowi do dziś siedzibę GOKSiR, którą współdzieli on do dziś z Gminną Biblioteką Publiczną w Mielniku.

Gminny Ośrodek Kultury w Mielniku w latach 80-tych XX wieku w roku 1991 sformalizowano istnienie GOK. Uchwałą Rady Gminy powołano wówczas do życia Gminny Ośrodek Kultury, jako jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego. W roku 2005 kompetencje GOK zostały wyraźnie poszerzone o działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i rekreacji, czego efektem było przekształcenie jednostki w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku. Po tym szybko zaczęto oddawać tej jednostce pod zarząd nowe budynki (kompleks sportowy, Ośrodek Wypoczynkowy „u Floriana” oraz Samorządowy Ośrodek Wypoczynkowy). W 2011 roku w ramy GOKSiR włączony został nowo utworzony Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej.

Skip to content