Rezerwat przyrody „Uszeście”

Lokalizacja: Mielnik

Krótki opis, najważniejsze informacje o obiekcie: Rezerwat przyrody „Uszeście” utworzony został w 1985 roku o pow. 12,06 ha na wzgórzach moreny czołowej. Jest to rezerwat florystyczny, którego celem ochrony jest zachowanie roślinności kserotermicznej (światłolubnej, odpornej na suszę) zawierającej w swym składzie szereg rzadkich gatunków roślin. Obejmuje on dwa pagórki morenowe o stromych zboczach, tzw. „Duże Uszeście” (204 m n.p.m.) i „Małe Uszeście” (174 m n.p.m.) znajdujące się na północnym obrzeżu miejscowości. Są to najwyższe wzniesienia na Wysoczyźnie Drohickiej.

Inne ważne informacje:
Dojazd do rezerwatu od ulicy Przemysłowej lub od ulicy Duboisa.

 

Skip to content