Konwersja cyfrowa domów kultury

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Informujemy, że wniosek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku pn. „ Cyfrowy GOKSiR Mielnik”, złożony w II konkursie grantowym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury dofinansowanego z Funduszy Europejskich, otrzymał grant w wysokości
164 000,00 zł.

Nadmienić należy, że z łącznie złożonych 422 wniosków zostało wyłonionych 60 grantobiorców.

Realizacja projektu: 01.09.2022 r. – 31.08.2023 r.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji cyfrowych pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku oraz cyfrowe udostępnienie oferty kulturalnej społeczności lokalnej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia cyfrowego.W projekcie zaplanowano:
– udział w szkoleniach organizowanych przez Operatora w ramach bloków tematycznych: projektowanie oferty programowej on-line, narzędzia internetowe, zarządzanie;
– udział w szkoleniach tematycznych organizowanym przez Operatora np. projektowanie oferty kulturalnej on-line;
– doposażenie GOKSiR w nowoczesny sprzęt multimedialny taki jak: zestaw do transmisji on-line, projektor multimedialny, przenośny system pętli indukcyjnej, komputer z oprogramowaniem, zestaw do wyposażenia studia nagrań
– szkolenia personelu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu oraz wykorzystania narzędzi IT w realizacji proj. animacyjnych lub z zakresu edukacji kulturalnej.

Skip to content