ZADANIE PN. MODERNIZACJA BUDYNKU GOKSIR W MIELNIKU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
PROGRAM INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY

ZADANIE PN. MODERNIZACJA BUDYNKU GOKSIR W MIELNIKU

W RAMACH ZADANIA ZAPLANOWANO:
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ORAZ REMONTEM NAWIERZCHNI PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I TARASU
WYMIANĘ KOTŁÓW GAZOWYCH WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU
DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 10 kW

 

W RAMACH ZADANIA WYKONANO:
WYMIANA PRZESTARZAŁYCH KOTŁÓW GAZOWYCH NA URZĄDZENIA O KLASIE SPEŁNIAJĄCEJ AKTUALNE NORMY (KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A)
MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 10 kW DO PRODUKCJI ENERGII NA POTRZEBY BUDYNKU GOKSiR

 

DOFINANSOWANIE: 52 800 ZŁ;
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 66 000 ZŁ

 

Skip to content