Cyfrowy GOKSiR Mielnik

Prezentujemy sprzęt zakupiony w ramach realizacji projektu pn.”Cyfrowy GOKSiR Mielnik”, na który Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku otrzymał dofinansowanie w kwocie 164 000 zł w ramach projektu pn. Konwersja cyfrowa domów kultury. Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


👉Gminny Ośrodek, Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku został doposażony w nowoczesny sprzęt multimedialny taki jak:
👉zestaw do transmisji on-line,
👉projektor multimedialny,
👉 przenośny system pętli indukcyjnej,
👉komputer z oprogramowaniem,
👉zestaw do wyposażenia studia nagrań

Możesz również polubić…

Skip to content