Szkolenie pracowników w związku z realizacją zadania pn. „Cyfrowy GOKSiR Mielnik”

W dniach 25-26 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku odbyło się szkolenie pracowników w związku z realizacją zadania pn. „Cyfrowy GOKSiR Mielnik”, w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Mielniku otrzymał dofinansowanie w wysokości 164 000, 00 zł. na zakup sprzętu IT, który ma być wykorzystany do prowadzenia działań w internecie, m.in. streamingu, tworzenie wirtualnych produktów on-line oraz do ciekawej prezentacji oferty kulturalnej.

Podczas szkolenia mogliśmy:
– przeanalizować struktury wewnętrzne instytucji oraz struktury zewnętrzne (lokalne), z którymi współpracujemy. Działanie, w którym wzięliśmy czynny udział, czyli mapowanie zasobów materialnych, ludzkich, informatycznych, programowych oraz relacyjnych, ukazał nam słabe i mocne strony instytucji.
– zapoznać się z narzędziami cyfrowymi umożliwiającymi zdalną edukację i animację kultury (w tym narzędzia do prowadzenia spotkań i warsztatów online, webinarów oraz transmisji online).
– zapoznać się z podstawami koncepcji budowania publiczności wraz z badaniem potrzeb odbiorców, co jest bardzo ważne przy przygotowywaniu oferty kulturalnej.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Możesz również polubić…

Skip to content