Wystawa – Łączy Nas Bug

Wystawa Fotografii przedstawia zwierzęta, rośliny oraz tereny cenne przyrodniczo znajdujące się w obszarze realizacji projektu
pt. „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych” sfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

 
Celem wystawy jest promocja walorów cennych przyrodniczo znajdujących się na utworzonych szlakach turystycznych, takich jak:
Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu, Sobiborski Park Krajobrazowy, Strzelecki Park Krajobrazowy, Nadbużański Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000 PLH060032 – Poleska Dolina Bugu, Transgraniczny Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie, Obszar Natura 2000 PLB060003 – Dolina Środkowego Bugu, Obszar Natura 2000 PLH140011 – Ostoja nadbużańska, Obszar Natura 2000 PLB140001 – Dolina Dolnego Bugu, Rezerwat Zoologiczny „Bug”
 
Jeden ze szlaków jest – Szlak Kajakowy Rzeką Bug – rozpoczynający się w miejscowości Werhabuż (Ukraina) a kończący się w okolicach Wyszkowa (Polska).
 
Szlak biegnie przez 40 gmin (po stronie Polskiej) ukazując piękno Nadbużańskiej przyrody, również przez Gminę Mielnik przez którą na odcinku 27 km przepływa rzeka Bug.
 
Organizatorem wystawy jest Gmina Drohiczyn, we współpracy z Ośrodkiem Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku
 
Kontakt:
Koordynator Projektu
Rafał Siwek, 501 701 152
 
 
 

mapa  wystawa 2wystawa 3wystawa 4

Możesz również polubić…

Skip to content