Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Wajkowie

Gminne obchody Święto Konstytucji 3 Maja odbyły się w Wajkowie.
Obchody rozpoczęły się Mszą Św. polową. Następnie nastąpiło odsłonięcie pomnika upamiętniającego 600-lecie istnienia wsi Wajków.

Źródła historyczne nie podają dokładnej daty założenia wsi, jednakże wiadomo, że Wajków musiał istnieć już w 1420 r., ponieważ wymieniono go w potwierdzeniu uposażenia mielnickiego kościoła ufundowanego przez księcia litewskiego Witolda. Poza samą wsią kościół otrzymał również zlokalizowany w Wajkowie młyn na Bugu. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku w swoich zbiorach posiada mapę przedstawiającą plan wsi Wajków, która została sporządzona w 1869 roku
w wyniku działań grodnieńskiej komisji lustracyjnej. Historia obiektu nie jest znana. Wymiary 75,5×60 cm. Mapa został poddana konserwacji w 2004 r. Plan wsi Wajków jest kopią – odpisem oryginału – w lewym górnym narożniku umieszczone jest słowo kopia. Być może jest to więc drugi egzemplarz takiego planu wykonany w 1869 roku. W 1908 roku na polecenie ziemskiego naczelnika bielskiego wykonano ponowne pomiary, a do planu doklejono kawałek papieru wychodzący poza krawędź planu i dorysowano czerwonym atramentem zmiany koryta Bugu i ostrowa wsi Wajkowa. Poprawki na planie wykonał Michał Wij. W wyniku konserwacji planu z przedstawieniem wsi Wajkowa udało się przywrócić mu walory ekspozycyjne i czytelnicze. Część artystyczną wykonali uczniowie z Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku. Na zakończenie uroczystości odbył się piknik, a każdy z uczestników mógł na pamiątkę otrzymać magnes i zakładkę do książki nawiązujące do obchodów 600-lecia Wajkowa.

Możesz również polubić…

Skip to content