Wystawa fotografii Dariusza Myhan

Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej na otwarcie wystawy fotografii Dariusza Myhan pt. „Poezja fotografii”. Wernisaż odbędzie się dnia 17 marca 2024 r. (niedziela) o godzinie 16.00.

Na wystawę będzie się składało sześć osobnych tematycznie ekspozycji. Każda z nich zawiera wybrane fotografie z poszczególnych projektów:

  • „Podlaskie kąty”

  • „Strychy”

  • „Kaflarnia”

  • „Na styku kultur”

  • „Portrety”

  • „Zapałka”

  • „Teoria strun”

Dariusz Myhan, urodzony 7 lipca 1963 roku w Górowie Iławeckim. Jego wczesne lata dzieciństwa, spędzone w otoczeniu polskiej, ukraińskiej i niemieckiej społeczności, były czasem, gdy jego wrażliwość i ciekawość świata kształtowały się w kontekście religijnego i kulturowego zróżnicowania. Po przeprowadzce na Podlasie, Dariusz Myhan kontynuował swoją podróż po kulturze i duchowości. Jego obrazy nie tylko odkrywają piękno w różnorodności ludzkich przeżyć, ale także prowokują refleksję nad uniwersalnością ludzkich dążeń i tajemnicą ludzkiej egzystencji.

Jego portfolio to nie tylko zbiór obrazów, ale również opowieść o podróży jednostki w głąb siebie i otaczającego świata. To świadectwo o wartości dialogu międzykulturowego i duchowej otwartości. Dariusz Myhan, poprzez swoje fotografie, staje się nie tylko obserwatorem, ale również ambasadorem wzajemnego szacunku i zrozumienia między różnymi społecznościami. Artysta, poprzez swoje dzieła, nieustannie inspiruje do refleksji nad wspólnymi wartościami, które łączą ludzi pomimo różnic. Jego prace przypominają nam, że w świecie pełnym różnorodności, istnieje miejsce na wzajemne zrozumienie i szacunek, które mogą prowadzić do większej harmonii i spokoju.

Dariusz Myhan jest wyjątkowym artystą fotografem, który ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego dyplom, zrealizowany w Pracowni Profesora Wojciecha Prażmowskiego pod tytułem „Autoportret z przyszłości”, był owocem nie tylko talentu, ale także wnikliwej pracy badawczej i eksperymentalnej.Jednym z najważniejszych jego osiągnięć jest publikacja albumu „Moje Prawosławie”, zawierającego ponad 100 fotografii, na opracowanie którego otrzymał stypendium ZAiKS. Ta fotoksiążka została uhonorowana nagrodą CEWE. Jego prace można również znaleźć w licznych czasopismach ogólnopolskich i lokalnych, oraz w folderach promocyjnych. Dariusz Myhan to także trzykrotny stypendysta ZAiKS oraz stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego zaangażowanie w rozwój i promocję kultury oraz sztuki jest wyraźnie widoczne w jego pracy artystycznej oraz zaangażowaniu w różnorodne projekty społeczne i edukacyjne.

Prace artysty są nie tylko estetycznym doświadczeniem wizualnym, ale także zaproszeniem do refleksji nad ludzką egzystencją, wiarą i kulturą. Wnikliwe spojrzenie artysty na rzeczywistość oraz jego umiejętność uchwycenia istoty tematu sprawiają, że prace Dariusza Myhana są źródłem inspiracji i wzruszenia dla widza. Jego prace stanowią ważny głos w dzisiejszym świecie, który coraz bardziej zatracając się w pędzie codzienności, potrzebuje głosu artystów, którzy potrafią uchwycić to, co najważniejsze i najpiękniejsze w ludzkiej egzystencji.

Możesz również polubić…

Skip to content