Zapytanie cenowe na kompleksową ochronę imprez

Zapraszamy do składania ofert na ochronę i bezpieczeństwo imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

 I. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa podczas następujących imprez:

- impreza plenerowa masowa XXIV Dni Mielnika (27-28 czerwca 2015 roku)

- impreza plenerowa masowa XXV Muzyczne Dialogi nad Bugiem (1-2 sierpnia 2015 roku)

- imprezy plenerowe ( w formie pikników rodzinnych) organizowane przez GOKSiR
w 2015 r.

- imprezy zamknięte ( dyskoteki, zabawy) organizowane przez GOKSiR w 2015 r.

II. Zakres obowiązków oferenta:

a) Zapewnienie ochrony podczas imprez wymienionych w pkt. I przez personel posiadający niezbędne kwalifikacje do wykonywania zadań służb informacyjnych i porządkowych.

b) Ochrona imprez masowych – zabezpieczenie terenu imprezy masowej w czasie jej trwania w tym zabezpieczenie imprez masowych zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. wraz z aktami wykonawczymi

- przygotowanie planu ochrony imprezy masowej

- zapewnienie kierownika ds. ochrony imprez masowych będącego w stałym kontakcie z Organizatorem

- zapewnienie 2 osobowego patrolu medycznego

 III. Niezbędne elementy oferty:

Oferta musi zawierać:

-  dane oferenta oraz aktualny dokument rejestrowy firmy (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

-  koncesja/licencja (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

-  posiadane przez firmę ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

-  wykazanie się co najmniej pięcioma referencjami ze świadczenia usługi o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia

-  opis sposobu realizacji zlecenia i szczegółowe określenie całkowitych kosztów usługi (stawka kierownika ds. bezpieczeństwa, stawka za 1 rbh pracownika ochrony fizycznej, stawka 1 rbh osoby patrolu medycznego, koszty dojazdu)

IV. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka (ul. Zaszkolna 1, 17-307 Mielnik) lub wysłać na adres Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, ul. Zaszkolna 1, 17-307 Mielnik w terminie do dnia 26 marca 2015 roku do godz. 14.00 w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na kompleksową ochronę imprez organizowanych przez GOKSiR w Mielniku w 2015 roku”. Oferty, które wpłyną po 26 marca 2015 roku nie będą przez komisję brane pod uwagę.

VI. Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe na temat oferty można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku pod numerem telefonu 85 65 77 167.

VII. Sposób wyboru oferty

Powołana komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych w postępowaniu i spełniających wymagania postawione w zaproszeniu. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 27 marca 2015 roku.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie goksir.mielnik.com.pl

Oferty składane w niniejszym postępowaniu nie podlegają zwrotowi.

Po rozstrzygnięciu postępowania zostanie podpisana umowa z wyłonionym w wyniku postępowania wykonawcą zamówienia.

 

Wydrukuj ten wpis ... Wyślij ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*